Péče o umírající (Paliativní péče)

Paliativní péče, předpoklady, kolik stojí paliativní péče?

Přáním většiny umírajících je, strávit poslední měsíce a týdny svého života v rodinném prostředí. Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin – ošetřovaný se bojí, že bude na obtíž, rodina má obavy, zda bude schopna péči zvládnout.

Moderní paliativní péče se snaží nabízet účinnou pomoc. Jejím mottem je idea důstojného a kvalitního života až do konce. Jejím nástrojem je odborná léčba příznaků provázejících umírání, především účinná léčba bolesti.

Paliativní péče

je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci.

Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou nemocného člověka a jeho blízké trápit.

Na zabezpečení se podílí:
 • Rodina a rodinní příslušníci
 • Praktický lékař
 • Mobilní hospicová služba
 • Případně odlehčovací služby
Předpoklady pro poskytování domácí paliativní péče
 • Náš blízký si přeje péči v domácím prostředí.
 • Rodina je ochotná podílet se na domácí péči a mezi blízkými je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za kontinuální péči.
 • Obě strany (tj. ošetřovaný i jeho rodina) jsou seznámeni se zdravotním stavem a porozuměli závažnosti i prognóze nemoci. Chápou principy, možnosti i limity domácí paliativní péče a podílejí se na tvorbě plánu poskytované péče.
 • Je třeba udržovat pouze realistické naděje a očekávání, současně je nezbytná empatie a vzájemná psychosociální podpora.
Kde a jak žádat o paliativní péči?
 • O péči může požádat nemocný sám, jeho rodina či nemocnice, a to vždy na doporučení ošetřujícího lékaře – indikace, rozsah a délka poskytované péče je tedy vždy určena ošetřujícím lékařem.
 • Je možné se obrátit přímo na agentury domácí hospicové péče – existují zařízení, které jsou státní, soukromé i církevní. Seznam hospiců naleznete v naší MAPĚ.
 • Hospice nabízejí i krátkodobé pobyty, jejichž cílem je ulehčit pečující rodině, umožnit jí rekreaci a zotavení pro pokračování v další péči o nemocného doma.

V případě, kdy z jakéhokoliv důvodu není možné pokračovat v péči o nemocného v domácím prostředí, je možné zprostředkovat přijetí ošetřovaného do hospice nebo jiného zdravotnického zařízení, která nabízí paliativní péči. Váš blízký je umístěn v tzv. rodinném pokoji (zpravidla jednolůžkový pokoj), ve kterém může mít své osobní věci. Pokoj je vybaven přistýlkou, na které mohou přebývat příbuzní i přátelé. Ti mohou nemocného navštěvovat bez omezení, podle přání ošetřovaného. Na rozdíl od klasického zařízení zde není nastavený pravidelný režim (např. pro budíček nebo podávání jídel).

Kolik stojí paliativní péče?

Komplexní paliativní péče zatím nebyla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Hrazené byly pouze zdravotní úkony (ošetření), a to zdravotními pojišťovnami podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Nadstandardní výkony platil nemocný či rodina.

O aktuálním stavu možnosti úhrad se informujte u vaší zdravotní pojišťovny.