Inkontinence a inkontinenční pomůcky

Stupně závažnosti, INKO pomůcky, cviky na posílení pánevního dna

Inkontinence

Inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému a samovolnému úniku moči, který představuje hygienický i sociální problém. Poruchy vyprazdňování moči či stolice mohou výrazně ovlivňovat chování a fungování každého člověka. Často dochází k porušení přirozeného studu, porušení intimity při vyprazdňování a nemožnosti zaujmout odpovídající polohu.

Inkontinence vzniká z řady příčin – věk, psychika, zdravotní stav či pohyblivost.

Lze ji rozdělit do tří stupňů podle závažnosti:

 • 1. stupeň – moč uniká po kapkách – při kašli, smíchu, kýchnutí či zvednutí těžšího předmětu. K úniku tedy dochází jen v případech náhlého zvýšení nitrobřišního tlaku
 • 2. stupeň – moč uniká v situacích s podstatně mírnějším vzestupem nitrobřišního tlaku, než je tomu u stupněč. 1., například při běhu, chůzi do schodů nebo při lehčí fyzické práci
 • 3. stupeň – k úniku moči dochází již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku, dokonce i při hlubším dýchání. Při pomalé chůzi, ve vzpřímené poloze i bez pohybu neustále moč odtéká

Inkontinenční pomůcky

Inkontinenci pomáhá řešit mnoho druhů moderních absorpčních pomůcek od celé řady výrobců. Jsou k dispozici ve všech lékárnách nebo zdravotnických potřebách, kde je možné vybrat si různé velikosti podle potřeby. Vhodný druh pomůcky a správná velikost zaručí pohodlí, diskrétnost i optimální využití. Lehčí formy lze kompenzovat vložkami, těžší vložnými plenami nebo plenkovými kalhotkami.

Širokou škálu inkontinenčních prostředků značky Molicare si můžete prohlédnout a vybrat zde.

Vhodný výběr inkontinenční pomůcky

 • Podle velikosti – velikost se řídí obvodem pasu (tam, kde je nejširší = obvykle v podbřišku)
 • Množství moči, které jsou schopné pojmout (existují např. noční pleny s absorpcí až 5 litrů moči)
 • Podle míry postižení:
  • Pro částečně mobilní – mají podobu kalhotek, které se natahují na tělo. Jsou opatřeny štítkem (dává se dozadu), který je samolepící a slouží k fixaci
  • Pro imobilní osoby – mají podobu klasických plen
 • Více informací o inkontinenci a taktéž pomoc s výběrem vhodných pomůcek naleznete na stránkách Moliklub.cz

Doporučení:

Není vhodné nahrazovat inkontinenční vložky vložkami menstruačními – nedokáží pohlcovat zápach způsobený močí.

Nárok na předepsání inkontinenčních pomůcek

 • Inkontinenční pomůcky předepisuje lékař, a to dle stupně inkontinence
 • Typ inkontinenční pomůcky si vybíráte sami nebo vám může vybrat váš ošetřující lékař
 • Pomůcky si můžete vybrat v rámci stupně inkontinence, který stanoví lékař

Více informací o možnosti předepsání konkrétních pomůcek naleznete na stránkách Moliklub.cz. Poukaz na předepsané inkontinenční pomůcky můžete uplatnit v lékárnách, zdravotnických potřebách nebo taktéž v naší online Poukazovně.

S řešením inkontinence mohou pomoci cviky pro posílení pánevního dna

 • Rozvoji inkontinence lze předcházet jednoduchými cviky, které jsou zaměřené na zpevnění pánevního dna. Jsou velmi efektní a jednoduché, podmínkou ovšem je začít se cvičením včas. U pokročilých stavů inkontinence už nepředstavují vhodnou formu řešení.
 • Na posílení svalů pánevního dna existují Kegelovy cviky, které vám pomohou lépe ovládat vyprazdňování. Pomáhají jako prevence i jako náprava drobných anatomických odchylek, které mohou vzniknout například po porodu. Jsou ale vhodné i pro muže.
 • Videonávody na cviky pro posílení pánevního dna můžete vidět na stránkách Moliklub.cz