Jak polohovat osobu s omezenou hybností?

Důvody polohování, rady a tipy, příklady poloh

Zásady polohování

  • Nejzásadnějším úkolem u pacientů s omezenou hybností je zamezit tomu, aby se v důsledku imobility neobjevovali s tím spojené další zdravotní komplikace, jako je například pneumonie či embolie.
  • Za účelem prevence před podobnými komplikacemi se doporučuje s pečovaným polohovat.
  • Polohování je ideální realizovat vícekrát denně – polohy by se měli měnit a vhodné rozestupy mezi nimi jsou ve dne každé dvě hodiny, přes noc pak tři až čtyři hodiny.
  • V případě náchylnosti ošetřovaného k proleženinám ještě častěji.

Jestliže zajistíte, aby se pečovaný nacházel v poloze, ve které se bude cítit komfortně, nepřetáčel se a neměl pocit pádu, v tom případě:

  • budete mít více času na seberealizaci, úklid domácnosti a další potřeby
  • zmírníte špatné prokrvování končetin
  • předcházíte či částečně léčíte zkrácení šlach.

V rámci polohování se pokuste vcítit do role opečovávaného, zda by Vám ta, či jiná poloha byla příjemná. Pokud to lze, ptejte se vašeho blízkého /opečovávaného, zda se cítí komfortně a nikde jej nic netlačí.

Preview image YouTube videos

Tip:

U polohování je vhodné inspirovat se u zkušených osob z oblasti sociálních služeb, které vám mohou dát prospěšné tipy a rady užité v praxi.

Polohovací tipy pro omezení zdravotních rizik

V roce 2010 vydala společnost Moravskoslezský kruh o. s. pod záštitou projektu financovaného z Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost detailní publikaci pod názvem „Rehabilitujeme doma“, která obsahuje zevrubné návody a názorné ukázky.
Polohování kotníků proti zkrácení šlach

Poloha: Opečovávaný leží na zádech, nohy jsou natažené
Cíl: ředejít zkracování Achillových šlach přitažením kotníků (jejich poloha je stejná jako když stojíme)

Polohovací pomůcka – kvádr obalený molitanem či jiným měkkým materiálem. Vkládá se mezi okraj postele a plosky nohou.

Polohování jako prevence vzniku proleženin (tzv. dekubitů) na patách

Poloha: Opečovávaný leží na zádech
Cíl: Předejít proleženinám na patách udržením obou pat ve vzduchu

Polohovací pomůcka – polštář nebo např. složená přikrývka. Vkládá se pod nohy, ideálně do prostoru mezi kotníky a koleny.

Polohování končetin po operaci kyčelních kloubů v lehu na zádech

Poloha: Opečovávaný leží na zádech, nohy jsou uvolněné
Cíl: Zamezit možnosti překřížení nohou či vtáčení operované nohy dolní umístěním pomůcky mezi dolní končetiny

Polohovací pomůcka – polštář, přikrývka či měkký klín (ne příliš objemná, aby nedošlo k nadměrnému roztažení nohou). Vloží se mezi nohy do prostoru od kolen až po kotníky. pomůcka by se neměla svírat sílou.

Polohování rukou při bolestivém rameni

Poloha:Opečovávaný leží na zádech
Cíl: Zajistit uvolnění tkáně v pooperačních a poúrazových stavech uložením horních končetin do komfortní polohy

Polohovací pomůcka – polštář nebo přikrývka. Vloží se pod ruku, která je odtažená nebo podél těla, do prostoru od ramena po prsty.

Polohování ruky jako prevence zkracování tkání (dlaně, prsty)

Poloha: Opečovávaný sedí, nebo leží na zádech či na boku
Cíl: Předejít stahování dlaní a prstů jejich udržením v otevřené pozici

Polohovací pomůcka – plyšový míček nebo hračka, obinadlo či podobný měkký předmět. Pomůcka se vkládá do dlaně, nesmí tudíž mít ostré hrany.