Možnosti pořízení zdravotnických prostředků

Péče o druhou osobu může být často náročná nejen fyzicky a psychicky, ale taktéž i finančně. Mnoho pečujících se dostane do situace, že o někoho musejí pečovat ze dne na den, například při náhlém zhoršení zdravotního stavu opečovávaného a následné hospitalizaci. Často se tak dostávají do nové nečekané situace, o které mají jen minimum informací.

Může se tak stát, že například nevědí na co vše mají nárok při pořízení zdravotnického prostředku nebo jiné zdravotní pomůcky. Stejná situace může nastat i u osob, které již nějaký čas o někoho pečují a zdravotní stav opečovávaného prozatím nevyžadoval pořízení jak běžných, tak i méně obvyklých pomůcek.

Existuje však několik způsobů, jak lze zdravotnický prostředek pořídit, aniž by to znamenalo významný dopad do vašich financí.

Na poukaz - hrazené zdravotní pojišťovnou

Zdravotnické prostředky na poukaz jsou takové pomůcky, které lékař předepíše (obdobně jako recept u léků) a pacient si je vyzvedne v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků a může je doma sám používat nebo aplikovat. Zdravotnické prostředky se předepisují na poukaz, který se zatím vystavuje v listinné podobě. Od jara roku 2022 však dostane stejně jako recepty na léky elektronickou podobu, tzv. ePoukaz.

Na poukaz musí být předepsány:

 • zdravotnické prostředky, které mají být použity pouze pod dohledem lékaře (např. nitroděložní tělíska, inhalátory, sluchadla nebo injekčně aplikované implantabilní zdravotnické prostředky)nebo
 • zdravotnické prostředky, které mají stanovenu úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění a mají být uhrazeny pacientovi zdravotní pojišťovnou.

Úhrada zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění je často limitována množstevním nebo časovým omezením.

Zdravotnické prostředky (ZP) jsou pro potřeby úhrad rozděleny do tzv. úhradových skupin, jejichž seznam je stanoven přímo v příloze č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) – tzv. kategorizační strom:

 1. ZP krycí
  Např.: různé druhy krytí, gázy, obvazů či náplastí
 2. ZP pro inkontinentní pacienty
  Např.: různé druhy inkontinenčních pomůcek, často však se spoluúčastí pacienta
 3. ZP pro pacienty se stomií
  Např.: různé druhy stomických pomůcek, více na Život se stomií
 4. ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv
  Např.: ortézy, bandáže, obuv, pásy břišní, bederní atd.
 5. ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
  Např.: infuzní sety, aplikátory inzulínu, inzulínové jehly, diagnostické proužky, inzulínové pumpy, atd.
 6. ZP pro kompresivní terapii
  Např.: kompresivní elastická obinadla, kompresní punčochy, návleky, oděvy atd.
 7. ZP pro pacienty s poruchou mobility
  Např.: berle, chodítka, nástavce na WC, antidekubitní matrace, elektrické i mechanické vozíky a jejich příslušenství, pečovatelská lůžka, atd.
 8. ZP pro pacienty s poruchou sluchu
  Např.: různé druhy a tipy sluchadel.
 9. ZP pro pacienty s poruchou zraku
  Např.: dioptrické brýle, čočky, lupy, hole pro nevidomé, atd.
 10. ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
  Např.: inhalátory a inhalační pomůcky, masky, kanyly, odsávací cévky, atd.
 11. ZP nekategorizované

Aktuální seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz naleznete na stránkách SÚKL zde.

Přímo zákon pak pro každou úhradovou skupinu stanoví jednak úhradový limit
(= maximální výší úhrady zdravotnického prostředku v konkrétní úhradové skupině), a další podmínky úhrady (preskripční či indikační omezení – jaká musí být specializace lékaře, který může zdravotnický prostředek předepsat či v jaké indikaci je zdravotnický prostředek hrazen zdravotní pojišťovnou).

Úhradová skupina je tedy základním stavebním kamenem úhradové regulace. Každý konkrétní zdravotnický prostředek je třeba podřadit pod některou z úhradových skupin, aby mohl být hrazen zdravotní pojišťovnou.

Znamená to tedy, že pacient má nárok na úhradu ze zdravotního pojištění stanoveného počtu zdravotnických prostředků (např. děti do 18 let věku s diabetem mají nárok na úhradu 2500 kusů diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve za 1 rok) nebo má nárok na úhradu daného zdravotnického prostředku 1× za určité časové období (např. berle jsou hrazeny 1× za dva roky).

Při výdeji takových zdravotnických prostředků pacient na zadní stranu poukazu svým podpisem stvrzuje, že v daném období (stanoveném pro vydávaný zdravotnický prostředek) úhradu daného zdravotnického prostředku nečerpal.

Zdroj:https://www.nzip.cz/clanek/300-poukaz-na-zdravotnicke-prostredky (kromě skupin ZP 1.-12.)

Některé zdravotnické prostředky však musí schválit revizní lékař, které to jsou naleznete ZDE.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Není-li pomůcka hrazena, zkuste zažádat o příspěvek na Úřadu práce ČR. O žádosti však vždy rozhoduje posudkový lékař – u pomůcek musí být dostatečná zdravotní indikace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Příspěvek slouží také k úpravě bytu do takové podoby, aby mohl senior v bytě normálně žít.

Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením. Postižení musí mít dlouhodobý charakter (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok). Současně musí mít daná osoba bydliště na území České republiky.

Další podmínky nároku na příspěvek, výši příspěvku nebo důvody zamítnutí příspěvku na zvláštní pomůcku naleznete v samostatném článku Příspěvek na zvláštní pomůcku.

Příspěvek od nadace nebo sponzorů

Pokud Vám i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny stále chybí peníze na pomůcku, zkuste se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat vaše základní osobní údaje, stručný popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. Je dobré přiložit fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením (v případě, že tento průkaz osoba se zdravotním postižením vlastní).

Další možností je zkusit najít sponzora mezi podnikateli a firmami, případně mezi vašimi příbuznými či známými.

Zdroj: Rady a tipy pro pečující

Zapůjčení zdravotních pomůcek

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek umožňuje zapůjčení potřebné pomůcky na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny.

Kompenzační a zdravotnické pomůcky lze kromě půjčoven zapůjčit i v některých charitách, pečovatelských službách, hospicích a podobných zařízeních. + MAPA

Mezi zapůjčované zdravotní pomůcky patří například:

 • speciálně upravená lůžka (polohovací postele)
 • mechanické i elektrické vozíky
 • WC křesla
 • berle
 • chodítka
 • antidekubitní pomůcky
 • ramenové a vanové zvedáky
 • dětské zdravotní kočárky
 • samostojné hrazdy
 • stolky
 • speciální zdravotnické pomůcky (infúzní pumpa, injekční dávkovač, odsávačka, koncentrátor kyslíku, atd.)

Pomůcky si lze obvykle pronajmout na dobu určitou a nájem lze libovolně prodlužovat, někdy je taktéž možné uzavřít smlouvu o zapůjčení na dobu neurčitou. Za zapůjčení se hradí měsíční poplatek, který obvykle není vysoký, u některých dražších pomůcek může být vyžadována záloha.