Přídavek na dítě

Úřad práce ČR

Přídavek na dítě, který je někdy nesprávně označován jako příspěvek na dítě, je sociální dávka, která je určená nezaopatřenému dítěti žijícímu v rodině s nízkým příjmem. Částka, kterou rodinám ve složité finanční situaci poskytne stát, by měla pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou. Přídavek je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a rovněž ve dvou výměrách, které se odvíjí od druhu příjmu rodiny.

Kdo může o příspěvek žádat?

Na přídavky na děti dosáhne každá rodina, která má rozhodný (čistý) příjem nižší, než je 3,4 násobek životního minima rodiny, což je nejnižší společensky uznaná hranice peněžních příjmů určených k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Toto minimum však nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení a liší se v závislosti na věku jedince.


Na přídavek ve zvýšené výměře má pak nárok rodina v případě, pokud některá ze společně posuzovaných osob má příjem:

  • ze závislé činnosti (alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce)
  • ze samostatné činnosti
  • z dávek nemocenského pojištění
  • z dávek důchodového pojištění
  • z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
  • z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku
  • z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Tento příjem musí mít rodina v každém kalendářním měsíci, a to vždy během rozhodného období.

Jaká je výše příspěvku?

Výše přídavku na dítě se odvíjí od jeho věku. V případě, že má rodina nárok na dávku ve zvýšené míře, je částka vždy o 500 Kč vyšší.

Věk dítětePřídavek na dítěZvýšená výměra přídavku na dítě
0 – 6 let630 Kč1 130 Kč
6 – 15 let770 Kč1 270 Kč
15 – 26 let880 Kč1 380 Kč

Kde žádat o přídavek na dítě?

  1. První možností je podání žádosti prostřednictvím papírového tiskopisu. Tiskopis si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout.
  2. Druhou možností je vyplnit formulář online přes MPSV. Online formulář lze vyplnit samostatně nebo s přílohami. Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje.

K podání žádosti budete pravděpodobně taktéž potřebovat doložit další tiskopisy jako potvrzení o nezaopatřenosti dítěte, doklad o výši čtvrtletního příjmu, doklad o výživném, prohlášení osob bez příjmu a další (dle životní situace). Seznam toho, co je nutné k žádosti přiložit naleznete v žádosti o přídavek na dítě na stránkách MPSV.

Zdroje: MESEC, MPSV