Domácí zdravotní péče

Domácí hospitalizace, dlouhodobá péče, agentury domácí péče

Jedná se o zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytovanou v domácím prostředí (např. po propuštění pacienta z nemocnice domů, kdy je potřeba zajistit péči zdravotní sestry – pro převazy ran, aplikace injekcí, ošetření proleženin, odběry krve nebo infuze, rehabilitace atd.), pokud stav ošetřovaného vylučuje dopravu k lékaři.

Tyto služby poskytují agentury domácí zdravotní péče, prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester.

Pro její zabezpečení je možné kontaktovat přímo agenturu nebo požádat ošetřujícího lékaře.

U nevyléčitelných onemocnění je také možno využít tzv. domácí paliativní péči.

Někteří praktičtí lékaři také osobně konají domácí návštěvy u svých pacientů; nebývá to ale pravidlem.

Pokud je péče předepsána lékařem, je hrazena zdravotní pojišťovnou (tedy pokud má poskytovatel s danou pojišťovnou smlouvu)
 • Péče je poskytována v rozsahu, který stanoví lékař(viz Komu je domácí péče určena)
 • Maximální denní doba není stanovena, ale zpravidla je to 3 × 1 hodina denně.
 • Každé tři měsíce je nutno tuto péči znovu předepsat.
Klient může využít péče i bez předpisu lékaře, v tom případě ji ale hradí z vlastních zdrojů
 • Péče je zahájena podle požadavku pacienta.
 • Sestra vykoná první návštěvu, zjistí všechny potřebné údaje o klientovi a domluví rozsah péče.
 • Péče je ukončena dle rozhodnutí pacienta.
Domácí zdravotní péče vs. domácí sociální péče
Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče je odlišná od domácí sociální péče, která zahrnuje služby jako je pečovatelská služba nebo osobní asistence.

Komu je domácí zdravotní péče určena?

Domácí zdravotní péče bývá poskytována všem věkovým kategoriím včetně dětí, osobám dlouhodobě nemocným, osobám po propuštění z nemocnice či po úrazech.

Dělí se do dvou oblastí:

1. Domácí hospitalizace

 • Je určena osobám, kteří jsou propouštěni z nemocnice – umožňuje tak brzký návrat do pohodlí domova. O pacienta pečuje zkušená zdravotní sestra, takže je o něj postaráno stejně jako v nemocnici. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že psychická pohoda domácího prostředí urychluje doléčení po operacích, úrazech, léčbě srdečních nebo nervových chorob atd.
 • Tento druh péče doporučí lékař, který pacienta propouští z nemocnice.
 • Takový předpis má platnost 14 dní po propuštění, následně je nutné navštívit ošetřujícího lékaře a dohodnout další postup a trvá-li doléčování déle, platí pro něj pravidla jako u chronicky nemocných pacientů.

2. Dlouhodobá péče o chronicky nemocné pacienty

 • Je určena osobám, kteří nevyžadují pobyt v nemocnici, ale jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem mohou být pacienti s nehojícími se proleženinami, kterým jsou dlouhodobě podávány injekce, dále pak diabetici, pacienti po mozkových příhodách apod.
 • Takovou péči může předepsat pacientův praktický lékař.
 • Každé tři měsíce je nutno tuto péči znovu předepsat.

Možnosti úhrady péče

Péče hrazená ze zdravotního pojištění – aby náklady na zdravotní péči mohly být uhrazeny ze zdravotního pojištění, musí být péče předepsána na speciálním formuláři zdravotní pojišťovny a podepsána lékařem. Péče je hrazena jen do určité výše. Lékaři většinou tyto podmínky dobře znají.

Péče hrazená z vlastních zdrojů – předpis od lékaře není nutný, stačí se spojit se sestrou či vedením některé Agentury domácí péče a domluvit podmínky péče.

Cena péče – u přímo hrazené péče je potřeba počítat s cenou péče kvalifikované sestry, která je daná ceníkem zdravotních výkonů VZP. V této ceně není obsažen zdravotnický materiál (např. obvazy, injekční stříkačky apod.) a doprava. Obě položky se účtují zvlášť.

Agentury domácí péče

Agentury domácí zdravotní péče zajišťují ošetřovatelskou péči v domácnosti ošetřovaného na základě předpisu praktického nebo ošetřujícího lékaře. Agenturu vybere buď sám lékař na základně svých zkušeností, nebo je možné požádat lékaře o konkrétní službu, kterou již sami znáte či ji máte doporučenou.

Služby agentur jsou určeny zejména dlouhodobě nemocným osobám, propuštěným z nemocnice, po operacích a cévních příhodách atd., jejichž stav již nevyžaduje hospitalizaci. Agentury poskytují péči nejen akutní, ale také preventivní, dlouhodobou a hospicovou.

Mezi základní úkony poskytované domácí péče patří:

 • odběry krve
 • aplikace injekční léčby
 • převazy ran a chronických ran
 • prevence proleženin
 • měření krevního tlaku a pulsu
 • péče o stomie a drény
 • rehabilitace

Přímou ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné zdravotní sestry.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou v rozsahu úkonů předepsaných lékařem.