Druhy péče

Profesionální služby, sociální služby, zdravotní péče

Jaké profesionální služby využít?

Sociální služby

Poskytují především následující pomoc:

  • zvládání běžných úkonů
  • osobní hygiena a příprava stravy
  • zajišťování chodu domácnosti
  • vzdělávací aktivity a aktivity, které podporují budování vztahů s blízkými lidmi

K úhradě sociální služby je určen i příspěvek na péči.

Poradenství

Můžete také využít základního sociálního poradenství, které nabízí všichni poskytovatelé sociálních služeb a také sociální pracovníci obcí, úřadů práce a zdravotnických zařízení.

Jedná se například o:

  • poradna pro seniory
  • poradna pro osoby se zdravotním postižením
  • rodinné poradny apod.

Sociální poradenství je bezplatné.

Zajištění péče v domácnosti

Jedná se o tzv. terénní služby – pečovatelskou službu a osobní asistenci. Tato služba pomáhá s péčí o ošetřovanou osobu, a to zejména s oblékáním, podáváním jídla, zajišťováním osobní hygieny, chodu domácnosti apod. Osobní asistence je individuální služba poskytovaná i mimo domov, jejichž pracovníci mohou být jako doprovod k lékaři, na úřad nebo společnost při trávení volného času. Tyto služby jsou za úhradu.

Bezpečí pro blízké osoby, jenž žijí samy

Můžete využít službu tísňové péče, která prostřednictvím moderních technologií (tísňové tlačítko, kamery, čidla, detektor pádu apod.) umožňuje seniorovi či osobě se zdravotním postižením nepřetržité hlasové či elektronické spojení s odborným pracovníkem. Služba je poskytována za úhradu.

Péče během dne mimo domov

Můžete využít denních stacionářů nebo center denních služeb. V tomto typu služeb je o klienta během dne pečováno, pomocí různých aktivit jsou rozvíjeny jeho schopnosti a zároveň přichází do kontaktu s dalšími lidmi. Tyto služby jsou za úhradu.

Pár dní odpočinek od péče

Máte možnost využít tzv. odlehčovací službu, která se v danou dobu o ošetřovanou osobu postará. Různé organizace tyto služby poskytují jak pro seniory, tak pro osoby se zdravotním postižením s různými diagnózami, v domácím prostředí nebo v zařízení. Tyto služby jsou za úhradu.

Najít vhodné pobytové zařízení

Obracejte se na pobytové služby – domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře a chráněná bydlení. Tyto služby jsou za úhradu, v případě přiznaného příspěvku na péči náleží celá výše příspěvku službě.

Najít vhodnou pomoc a podporu v závěrečné fázi života

Můžete se obrátit na hospice, které zajišťují podporu pečujícím prostřednictvím odborného poradenství. Pomohou vám vyrovnat se se zjištěním, že váš blízký umírá a poradí, jak nejlépe péči zvládat.

Zdravotní péče

  • V průběhu péče můžete přijít do kontaktu s celou řadou zdravotních zařízení a zdravotnických pracovníků.
  • V případě, že chcete určitou službu vyhledat, použijte naši MAPU – rozcestník, který vás navede.
  • Obrátit se také můžete na zdravotní pojišťovnu, která má povinnost zajistit dostupnou službu.
Domácí ošetřovatelská péče

S ošetřovatelskou péči vám v domácím prostředí může pomoci profesionální poskytovatel domácí zdravotní péče. Pracovníci jsou především kvalifikované zdravotní sestry, které poskytují ošetřovatelskou péči podle doporučení lékaře. Na rozdíl od pracovníků v sociálních službách mohou ošetřovatelé (zdravotní sestry) provádět výkony obdobně jako ve zdravotnickém zařízení.

Rehabilitační péče

Má za cíl zlepšovat a zachovávat schopnosti člověka, umožnit mu samostatnější a aktivnější život. Profesionální rehabilitační služby mohou být poskytovány na doporučení praktického lékaře nebo specialisty – v tomto případě jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Rehabilitační péče může být poskytována ambulantně nebo v domácnosti klienta.

Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN)

Často fungují ve spojení s nemocnicemi, jsou určené pro chronicky nemocné osoby. Ty do LDN nejčastěji přicházejí po hospitalizaci v nemocnici, nebo v případě, že péči již není dále možné vykonávat v domácím prostředí. Pobyt v LDN je hrazen ze zdravotního pojištění.

Péče o nevyléčitelně nemocné a umírající (tzv. paliativní péče)

Pomoc s péčí o umírající nabízejí hospice. Mohou být jak pobytové, tak domácí, jedná se o kombinaci zdravotní péče a sociální služby. Zaměstnanci hospice jsou zdravotníci i pečovatelé, jejich úkolem je péče o těžce nemocné, umožnění důstojného umírání, ulehčování od bolesti. Současně poskytují sociální podporu a pomoc pečující rodině, někdy hospice nabízejí i podporu pozůstalým. Pečujete-li o blízkého v závěrečné fázi života v domácím prostředí nebo uvažujete-li o jeho umístění v hospici, neváhejte se zeptat na dostupné terénní či pobytové hospicové služby ošetřujícího lékaře.