Jaké ambulantní služby lze při péči využít?

Centra denních služeb, denní stacionáře, ambulantní (odlehčovací) služba
Služby, do kterých uživatel dochází, dojíždí nebo je dopravován (obvykle ráno přijíždí, odpoledne odjíždí). Ambulantní služba je určena osobám, které nezvládají přes den samy pobyt v domácnosti, případně se doma cítí osamoceny.
Centra denních služeb

Pro koho?

Jsou určeny osobám, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Služby

V těchto centrech se poskytují ambulantní služby, vč. stravy (oběd, svačina a v případě zájmu i snídaně).

Využití

Využití je možné v řádu hodin i několika dní v týdnu – jednorázově i pravidelně.

Denní stacionáře

Pro koho?

Tyto stacionáře jsou určeny pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby

V těchto centrech se poskytují ambulantní služby, vč. stravy (oběd, svačina a v případě zájmu i snídaně). Součástí nabídky je i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Využití

Využití je možné v řádu hodin i několika dní v týdnu – jednorázově i pravidelně.

Ambulantní (odlehčovací) služba

Pro koho?

Pobyt v ambulantních službách je určen seniorům, kteří již nezvládají přes den sami pobyt v domácnosti, případně se doma cítí osamoceni a chtějí v kolektivu přijít na jiné myšlenky.

Služby

Klientům je v jejich rámci poskytován aktivizační program a strava (oběd, svačina a v případě zájmu snídaně).

Využití

Využití je možné v řádu hodin i několika dní v týdnu – jednorázově i pravidelně.

Centrum denní služby vs. denní stacionář

Centra denních služeb a denní stacionáře se liší tím, že ve výčtu činností, které obě zařízení (téměř shodně) nabízejí, je v denním stacionáři navíc poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Liší se také co do úrovně poskytování pomoci – denní stacionáře nabízejí pomoc pravidelnou.

Úhrada za poskytnuté služby

Služba je plně hrazena uživatelem z jeho běžných finančních prostředků, případně z přiznaného příspěvku na péči. Ubytování a stravování je hrazeno individuálně klientem, aktuálně je maximální výše 250 Kč denně za ubytování a 205 Kč denně za stravování v rozsahu minimálně tří jídel.

Denní stacionáře se někdy nazývají Domovinky.