Jaké pobytové služby lze využít?

Domovy pro seniory, odlehčovací služby, týdenní stacionáře
 • Služby, které jsou zpravidla spojeny s ubytováním. Jedná se zejména o domovy pro seniory, domovy pro osoby se ZP, domovy se zvláštním režimem, stacionáře apod.
 • Služba může mít charakter dlouhodobé péče (např. domovy pro seniory) i krátkodobé (denní/týdenní stacionáře), kdy je klient krátkodobě (zpravidla od 1 týdne do 3 měsíců) umístěn do zařízení, které o něj pečuje 24 hodin denně. Tuto tzv. odlehčovací službu využívají pečující např. v případě, kdy potřebují „odlehčit“ nebo vyřešit krátkodobé situace jako stavební úpravy v bytě či nemoc pečujícího. Stejně tak je mohou využít v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu svého blízkého, kdy potřebují čas na hledání dlouhodobější péče.
 • Domovy zajišťují svým klientům ubytování (včetně úklidu, péče o ložní a osobní prádlo), stravování, pomoc s osobní hygienou a také zdravotní a ošetřovatelskou péči. Klienti mají možnost využívat různé společenské a terapeutické aktivity.

Druhy pobytových služeb

Domovy pro seniory
 • Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
 • Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zdravotní péče, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Úhrada: Služba se poskytuje za úhradu.
Domovy se zvláštním režimem (vhodné pro Alzheimer onemocnění)
 • Domovy se zvláštním režimem poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a další typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
 • Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
 • Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zdravotní péče, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Úhrada: Služba se poskytuje za úhradu.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Tyto domovy poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
 • Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zdravotní péči, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Úhrada: Služba se poskytuje za úhradu.
Odlehčovací pobytová služba
 • Jde o službu, která umožňuje přechodné umístění pečované osoby v případě, kdy pečující nemůže dočasně péči poskytovat (např. z důvodu dovolené, lázeňské léčby, hospitalizace nebo si pouze potřebuje odpočinout).
 • Služba je také využívána v době, kdy je senior propuštěn z hospitalizace a dočasně potřebuje intenzivnější pomoc druhé osoby, než bude schopen návratu domů.
 • Služba zajišťuje klientům přechodné ubytování (včetně úklidu, péče o ložní a osobní prádlo), stravování a pomoc s osobní hygienou.
 • Klienti mají možnost využívat různé společenské a terapeutické aktivity.
 • V rámci této služby nemusí být zajišťována zdravotní a ošetřovatelská péče.
 • Úhrada: Služba je plně hrazena uživatelem z jeho běžných finančních prostředků, případně z přiznaného příspěvku na péči. Ubytování a stravování je hrazeno individuálně klientem.
 • Rozsah poskytování služby: Zpravidla od 1 týdne do 3 měsíců.
Týdenní stacionáře
 • Ve stacionáři bydlí klienti v pracovní dny, na víkendy a svátky se vracejí domů.
 • Služba zajišťuje ubytování (včetně úklidu, péče o ložní a osobní prádlo), stravování a pomoc s osobní hygienou.
 • Klienti mají možnost využívat různé společenské a terapeutické aktivity.
 • V rámci této služby nemusí být zajišťována zdravotní a ošetřovatelská péče.
 • Úhrada: Ubytování a stravování je hrazeno individuálně klientem. Úhrada za poskytnutou péči je hrazena v maximální výši 75 % přiznaného příspěvku na péči.

Úhrady - Domovy

 • Ubytování a stravování je hrazeno individuálně klientem.
 • Částka za ubytování se zpravidla liší podle komfortu ubytování (vícelůžkové pokoje, vybavení pokoje apod.).
 • V případě, že je příjem klienta nedostačující pro uhrazení plné částky, poskytovatel jedná s rodinou klienta o možnosti doplácení chybějící částky.
 • Poskytovaná péče je hrazená z příspěvku na péči v jeho celé přiznané výši.
 • Časový rozsah poskytování služby (domovy): Zpravidla na neurčito.
 • Důležitá informace: Při podání žádosti o pobytovou službu se doporučuje mít současně podanou žádost o příspěvek na péči. Výhodou je, pokud zájemce již příspěvek pobírá.

Zákon o sociálních službách určuje, že klientovi musí zůstat částka odpovídající 15 % výše jeho příjmu na osobní výdaje.