Psychické dopady péče

S kým a jak je řešit?

Dlouhodobá péče o blízkou osobu je extrémně náročná fyzicky i psychicky. Psychické dopady péče mohou pomoci zmírňovat například svépomocné skupiny, sociální poradenství nebo odborníci jako psychiatři, psychologové či psychoterapeutové.

Svépomocné skupiny

Tato setkání, která umožňují pečujícím sdílet své zkušenosti s lidmi v podobné životní situaci, pořádají některé neziskové organizace. Pokud hledáte podpůrnou skupinu, můžete se obrátit na sociálního pracovníka na obci, případně na provozovatele sociálních služeb – ti v některých případech podpůrné skupiny přímo organizují, případně mohou mít informace o jejich existenci.

Sociální poradenství

Další službou, která může péči ulehčit a zmírnit psychickou zátěž, je sociální poradenství. To vám může poskytnout podporu v těžké situaci, orientaci v sociálních službách a pomoc s jejich zprostředkováním. Také může pomoci s upevňováním vztahů s okolím či umožnit lepší orientaci v právních aspektech péče apod. Poradenství je poskytováno jako sociální služba, většinou doplňující další služby pro osobu, o kterou pečujete (odlehčovací služby, stacionáře, hospice atd.).

Psychiatr, psycholog, psychoterapeut

Pokud máte pocit, že situaci nezvládáte, nestyďte se obrátit na psychiatra, psychologa či psychoterapeuta. Pokud se poradíte se svým praktickým lékařem, tak lze službu psychologa či psychiatra, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, zdarma (je potřeba pak počítat s dlouhými čekacími lhůtami). Pomoci mohou rozhovorem, psychiatr a v některých případech i praktický lékař mohou předepsat léky, zúčastnit se můžete i podpůrných psychoterapeutických skupin.

Zdroj: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/07/fdv-2018-jak-na-peci-prirucka-pro-ty-kteri-pecuji-doma-o-blizkeho-cloveka.pdf, s. 39

Dalším ze způsobu, jak efektivně ovlivňovat své psychické zdraví v pozitivním směru je poznání a uplatňování zásad psychohygieny ve svém každodenním životě.