Jaké zdravotní prostředky pro zlepšení pohybu hradí pojišťovna?

Hned na úvod je potřeba říct že pomůcky, které si klient zakoupí sám bez předpisu, nemůže pojišťovna zpětně plně proplatit, a i částečný doplatek bývá problém. Jestliže začíná pohyb klientovi činit obtíže a bude potřebovat zdravotnickou pomůcku, tak je nejlepší se nejdříve obrátit na svého praktického lékaře. Lékař vystaví poukaz na určitou pomůcku, která je hrazena z veřejného pojištění na základě poukazu od lékaře a pojišťovna uhradí stanovenou částku výdejci zdravotnických potřeb. Případný rozdíl mezi úhradou od pojišťovny a cenou platí klient, podobně jako u léků.

Pozor NEHRAZENÉ! Mezi prostředky, které v souladu s platnou legislativou již nejsou hrazené z veřejného pojištění, patří hole (nejedná se ale o hole pro nevidomé, ty hrazeny jsou), sedačky na vanu či do sprchy, sprchové židle, klozetová křesla. Také různé typy madel, kterými je doporučováno vybavit v domácnosti špatně pohyblivého člověka zejména koupelnu a WC, musíte zakoupit sami.

Mezi hrazené zdravotnické prostředky patří berle, chodítka či nástavce na WC. Jejich indikace a úhrada nepodléhá schválení revizním lékařem. U těchto pomůcek vystavuje lékař pacientovi rovnou Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a na základě poukazu je pak pomůcka vydána výdejnou zdravotnických potřeb (s případným doplatkem pacienta).

Berle podpažní a předloketní předepisuje praktický lékař, specialista – internista, geriatr, chirurg, diabetolog, neurolog, ortoped, revmatolog a lékař na rehabilitaci (u berlí předloketních speciálních vyjma diabetologa, internisty a traumatologa). Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden pár berlí za 2 roky, 2 kusy berlí předloketních za 2 roky, 1 kus nebo 1 pár berlí speciálních za 2 roky. Doporučujeme tedy v případě zlepšení pohyblivosti, či nepotřebnosti zdravotnické pomůcky, si jej schovat a rozhodně nevyhazovat.

Chodítka jsou pro špatně pohyblivého člověka velkou pomocí jak doma, tak i venku. Existuje spousta variant (dvou-, tří – nebo čtyřbodová, kloubová či s podpažními podporami), takže lékař musí podle postižení osoby vybrat to správné. Chodítko může být předepsáni pacientům při nemožnosti, omezení nebo významném zhoršení jedné nebo více každodenních činností, jestliže tento deficit nelze řešit pomocí hole nebo berlí. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně 1 kus za 4 let. Chodítka kolová nebo bodová předepisuje lékař odbornosti geriatrie, chirurgie, neurologie, ortoped protetik, ortoped, rehabilitační lékař, revmatolog, či praktický lékař (u chodítek kolových s podpůrnými prvky vyjma praktického lékaře a chirurga). Dětská chodítka může předepsat jen lékař odbornosti ortopedie, chirurgie, neurologie, ortopedická protetika nebo rehabilitace.

Nástavec na WC předepisuje smluvní lékař odbornosti geriatrie, rehabilitace, ortopedie, neurologie, revmatologie nebo praktický lékař. Hrazen je maximálně 1x za 3 roky.

Některé pomůcky musí schválit revizní lékař

Existuje i řada dalších pomůcek, které mohou usnadnit život v domácnosti nepohyblivé osobě, např. mechanický vozík, polohovací lůžko, antidekubitní matrace, vanový nebo pojízdný zvedák. V návaznosti na zdravotní stav nemocného je předepíše lékař zákonem stanovené odbornosti (především interní lékařství, ortopedie, rehabilitace, neurologie) a vždy je musí předem schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Lékař tedy nejdřív vystaví Žádanku o schválení/povolení a požádá tak revizního lékaře o souhlas s úhradou. Požadavek musí z medicínského hlediska zdůvodnit, což znamená, že uvede hlavně aktuální zdravotní stav s podrobným popisem hybnosti a pohybových schopností. Až následně může vystavit Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku.

Ze zdravotního pojištění jsou však hrazeny i další zdravotnické prostředky (ZP), například ZP pro inkontinentní osoby, pro osoby se stomií, s poruchou sluchu či zraku. Dále pak ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv a další. Více informací v článku Možnosti pořízení zdravotnických prostředků.