Kompenzační pomůcky – Jaké existují a jak je pořídit?

K životu lidí s hendikepem patří rovněž kompenzační pomůcky.

Kompenzační a rehabilitační pomůcky jsou nástroje, přístroje nebo zařízení pomáhající nahradit tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci nefungují zcela optimálně.

Cílem je dosáhnout co možná největšího komfortu osoby, o kterou pečujete – tak aby s pomůckami co nejlépe zvládala stejné denní úkony jako dříve.

Sortiment pomůcek je určen především pro osoby s omezenými možnostmi pohybu, vozíčkáře či pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Mezi kompenzační pomůcky patří například:

 • koupelnové pomůcky (sedačky a madla)
 • berle nebo hole
 • chodítka
 • antidekubitní matrace
 • pečovatelská/polohovací lůžka
 • toaletní pomůcky (nástavec na WC, toaletní křeslo)
 • invalidní vozíky
 • elektrické skútry

Některé kompenzační pomůcky jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou, na některé je možné žádatpříspěvek, ať už u Úřadu práce ČR nebo prostřednictvím různých nadací.

Možnosti financování zvláštních a kompenzačních pomůcek jsou následující: 

Úhrada kompenzační pomůcky zdravotní pojišťovnou:

V takovém případě předepisuje konkrétní pomůcku lékař, a to buď praktický (PRL) nebo ve většině případů odborný – nejčastěji neurolog (NEU), rehabilitační lékař (REH) nebo ortoped (ORT). Pomůcka se předepisuje na žádanku a „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. Pokud je uvedeno v Číselníku u předepisované položky „Z“, pak je nutné také schválení revizního lékaře příslušné pojišťovny.

Platnost poukazu je 30 dnů- do této doby je nutné dostavit se do speciální výdejny kompenzačních pomůcek nebo do lékárny.

Od 1. 3. 2022 je zaveden i elektronický poukaz, tzv.ePoukaz, který bude fungovat velmi obdobně jako již existující eRecept.

Výše úhrady pojišťovnou je pro zdravotnické prostředky stanovena zákonem. Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení (nejméně ekonomicky náročném).

Zdravotnické prostředky jsou navíc volně obchodovatelné, proto jsou ceny na trhu určovány především nabídkou a poptávkou. Cena, za kterou si můžete zdravotnický prostředek pořídit, se tak bude u jednotlivých výdejců lišit. Z toho tedy vyplývá, že výše doplatku bude u jednotlivých výdejců rozdílná. Proto doporučujeme provést před nákupem zdravotní pomůcky průzkum cen na trhu (např. prostřednictvím internetu, telefonickým dotazem apod.).

Úhradu pomůcky provádí zdravotní pojišťovna přímo výdejně zdravotnických potřeb.
Proplacení již uhrazené pomůcky pojišťovnou pacientovi není možné!

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Není-li pomůcka hrazena, zkuste zažádat opříspěvek na Úřadu práce ČR. O žádosti však vždy rozhoduje posudkový lékař – u pomůcek musí být dostatečná zdravotní indikace.

Je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Příspěvek slouží také k úpravě bytu do takové podoby, aby mohl senior v bytě normálně žít.

Podmínky přiznání příspěvku:

Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením. Postižení musí mít dlouhodobý charakter (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok). Současně musí mít daná osoba bydliště na území České republiky.

Další podmínky, výši příspěvku nebo důvody zamítnutí příspěvku na zvláštní pomůcku naleznete v samostatném článku: Příspěvek na zvláštní pomůcku.

Zdroj: Rady a tipy pro pečující

Další možnosti pořízení zvláštních pomůcek patří:

 • Zapůjčení zdravotních pomůcek
 • Nadace
 • Sponzoři

Více informací o pořízení zdravotnických prostředků naleznete v samostatném článku:Možnosti pořízení zdravotnických prostředků.